Naše historie

Tiskárny Hořovice spol. s r.o. navazují na výrobu s mnohaletou tradicí, která sahá až do roku 1881, kdy byla udělena licence Josefu Nathanovi Munzovi a v roce 1885 byla v Munzově tiskárně zahájena výroba kalendářů. Začaly se tisknout plakáty, brožury a časopisy. Nejstarší časopis je “Zpravodaj hospodářského spolku v Hořovicích”, který vycházel od roku 1882. V roce 1912 koupil papírenský obchod a tiskárnu po zesnulém Munzovi František Hrdlička. V roce 1917 byla rozšířena o samotnou knihařskou dílnu a nově vybavena.

Po první světové válce narůstají požadavky, výroba se rozšiřuje a dosavadní prostory tiskárny nestačí. V roce 1922 je zahájena výstavba dvouposchoďového domu v dnešní ulici 9. května 232. Do suterénu je přemístěna sazárna a tiskárna, i když zůstává v provozu původní budova na náměstí. Roku 1927 byla u nové budovy přistavěna jednopatrová knihárna. V této době tiskárna vyrábí převážně kapesní kalendáře a diáře, stolní a nástěnné kalendáře reklamního charakteru. K dalšímu rozšíření závodu došlo v roce 1937 výstavbou čtyřpodlažní budovy o celkové ploše 800 m². Zde byla v roce 1938 umístěna ruční a strojní sazárna, tiskárenská strojovna, knihárna, expedice a sklad. Sklad byl později přeměněn na dílnu kožené výroby. Velkým přínosem v té době byl nákup řádkovacího sázecího stroje zahraniční výroby značky Ludlow. Závod začal s úspěchem exportovat do Anglie a Singapuru. Tyto exportní snahy byly přerušeny vypuknutím 2. světové války. Po znárodnění byl závod začleněn do národního podniku Západočeské papírny v Plzni.

Dne 5.května 1950 se stal součástí nově vytvořeného národního podniku Obchodní tiskárny Kolín. Období od roku 1949 a léta následující jsou charakterizována snahou zmodernizovat a rozšířit závod. Kalendářová výroba v Hořovicích přechází na horkou sazbu a knihtisk. V knihárnách zůstává původní technologie zpracování knihařského bloku, závěsu i dokončení. Až v roce 1957 byl zakoupen první vysokofrekvenční lis a výroba kalendářové desky se orientuje na používání umělých hmot. Léta vžitou technologii zpracování vnitřků kalendářů nahradila poloautomatická výroba. Zavedení skládacích strojů s tavitelnou nití přineslo kvalitu, vysoké výkony a kapacitní možnosti. Začátkem roku 1958 dochází ke snahám zpracovat rozvojovou studii vybudování specializovaného závodu na výrobu kapesních kalendářů a diářů v Hořovicích. Záměr nebyl zrealizován vzhledem k situaci v oblasti investiční politiky. V roce 1959 dochází k poklesu kalendářové produkce. Částečně je úbytek nahrazen knihařským zpracováním dětských leporel a vkladních knížek pro Českou spořitelnu. V polovině 60. let bylo zřejmé, že pro stále narůstající objem výroby není dost dobře možné perspektivně počítat se závodem umístěným ve středu města. Vedení podniku řeší celkovou koncepci rozvoje závodu až v roce 1975. Pro závod byly uvolněny pozemky v prostoru Hořovice – Sklenářka. S realizací výstavby bylo započato v závěru roku 1977 a za necelých dvanáct měsíců byla skladová hala velikosti 18x54 m s výměrou 864 m² skladovací plochy uvedena do plného provozu. V roce 1980 byla realizována výstavba druhé haly velikosti 12 x 42 m, kde byla soustředěna autodoprava, autoúdržba a vybudován sklad hořlavin a barev.

Obchodní tiskárny Hořovice, a.s. byly od roku 2006 členem OTK Group, výrobní činnost ukončily k 31.12. 2009. Tiskárny Hořovice spol. s r. o. proto navázaly na tradici nejvýznamnějšího výrobce diářů.